Thờ Phượng Hàng Tuần

Published June 5, 2016 by Gia Đình Việt Nam tại Ulsan

TRỰC TIẾP GIỜ THỜ PHƯỢNG

***

GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI ULSAN

Advertisements

HÌNH ẢNH SINH HOẠT

Published October 22, 2012 by Gia Đình Việt Nam tại Ulsan

CÁC DÌ DỰ TRẠI TẾT 2013 & THAM QUAN SEOUL

CHƯƠNG TRÌNH LỄ PHỤC SINH 31-3-2013

CHƯƠNG TRÌNH LỄ GIÁNG SINH 2012

Xin mời xem những sinh hoạt của

HỘI THÁNH VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC

(xin bấm vào địa chỉ sau đây):

http://vcfk2012.wordpress.com/

http://www.youtube.com/user/VCFK2012/videos?view=0&flow=grid